Konferencja ORE “Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich - wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

- Edukacja włączająca nie jest czymś nowym, nie jest modelem, jest uznaniem prawa do samostanowienia dziecka z niepełnosprawnością oraz jego rodziców. Wysoka jakość edukacji jest kluczem do samodzielności osoby z niepełnosprawnością - słowa te skierował do obecnych Pan Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Otwarcie konferencji, która odbyła się w Warszawie 12 i 13 lipca 2022 r. uświetniła również swoją obecnością Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konferencja była okazją do porównania polskich doświadczeń w zakresie edukacji inkluzyjnej z doświadczeniami Grecji, Gruzji, a także Szwecji, Portugalii, Włoch, Finlandii i Niemiec. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. prof. Grzegorz Szumski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Beata Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Mary Kyriazopoulou, kierownik projektu z European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

W trakcie paneli dyskusyjnych uczestnicy reprezentujący różne środowiska skupiali się na szansach i wyzwaniach stojących przed szkołami ogólnodostępnymi i specjalnymi we wzajemnej współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji włączającej. Zwrócono uwagę m.in. na rolę dyrektora i nauczycieli szkoły ogólnodostępnej, której zadaniem jest uspołecznienie i doprowadzenie do samodzielności wszystkich uczniów, a także na wartość współpracy nauczycieli z rodzicami.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele SCWEW w Świdniku, koordynatorzy ds. edukacji włączającej ze szkół objętych wsparciem specjalistycznego centrum, a także Pani Małgorzata Warszyńska, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdniku.