30 maja w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości w Kalinówce zainaugurowano kampanię społeczną „Włączanie łączy, nie dzieli”. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, że do każdej szkoły uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Również wśród uczniów naszej szkoły znajdziemy osoby utalentowane, uczniów z chorobami przewlekłymi, uczniów z kłopotami emocjonalnymi, młodych ludzi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania metod nauczania czy młodzież przybywającą do nas zza granicy. Każda z tych osób wymaga szczególnego podejścia, a czasem fachowej pomocy, aby mogła uczyć się i osiągnąć sukces.

Właśnie tej tematyce poświęcono spotkanie organizowane przez SCWEW w Świdniku, na które przybyli liczni goście: przedstawiciele zarządu powiatu świdnickiego, Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Świdnickiego, radni powiatu lubelskiego, dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych ze SCWEW instytucji, włodarze i przedstawiciele gmin.

Zespół Szkół w Piaskach reprezentowały: pani wicedyrektor Elżbieta Kulisz, pani Beata Sawczuk, pani Katarzyna Balcerek i pani Magdalena Kowalczyk. Ciekawą częścią kampanii był panel dyskusyjny, podczas którego pod refleksję poddano wyzwania i finansowanie edukacji włączającej, a także codzienne problemy rodziców i nauczycieli. W dyskusji udział wzięli m.in.: prof. Jerzy Kocki, dr hab. Anna Prokopiak, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Romuald Gumienniak, Barbara Grzesiak – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dariusz Szałaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Kampania była świetną okazją do promocji naszej szkoły. Młodzież z klas 3 IF i 2 BSB w ramach wolontariatu przygotowała stoiska prezentujące kształcenie zawodowe w zawodach technik usług fryzjerskich i mechanik pojazdów samochodowych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół podstawowych, dla których w ramach kampanii i zbliżającego się dnia dziecka zorganizowano zabawy sportowe, karaoke, dyskotekę i inne atrakcje.

Konferencja SCWEWShow Gallery