Po raz kolejny naszej szkole udało się pozyskać fundusze europejskie na realizację projektu. Tym razem oferta będzie skierowana do tegorocznych uczniów klas drugich i trzecich Technikum. Dwudziestu uczniów będzie mogło odbyć miesięczne praktyki za granicą.

Projekt będzie się odbywał w dwóch turach: w maju i czerwcu 2015 r. udział wezmą uczniowie obecnej trzeciej T, natomiast we wrześniu 2015 r. z korzyści wynikających z zagranicznych praktyk będą mogli skorzystać uczniowie chodzący w tym roku szkolnym do drugiej klasy. 

Poza pracą w zakładach mechaniki pojazdowej praktykanci będą mieli zorganizowany czas wolny – wyjścia do kręgielni, przejażdżki rowerowe, wyjazdy weekendowe do okolicznych miast.

Zapraszamy do skorzystania z szansy zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, poznania kultury naszych zachodnich sąsiadów i możliwości wpisania w CV pracy za granicą.

Deklarację (trzy załączniki) należy wypełnić po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i złożyć w sekretariacie szkoły bądź u koordynatora projektu. - p. Katarzyny Król.