Uwaga praktykanci! Zapraszamy na spotkanie wstępne w środę 19 sierpnia w godzinach 9:00 - 11:00. Spotkanie organizacyjne praktykantów i ich rodziców nastąpi w czwartek 27 sierpnia o godz. 12:00. Organizatorzy i opiekunowie omówią regulamin wyjazdu, praktykanci odbiorą stroje robocze i podpiszą umowy.