Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

           W ramach zajęć pozalekcyjnych będą się odbywać zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.

           Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie będą uzupełniać braki w wiedzy i umiejętnościach z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, j. polski, j. angielski, j. rosyjski) oraz z przedmiotów zawodowych (technologia mechaniczna, maszynoznawstwo, podstawy konstrukcji maszyn, pracownia techniczna) spowodowane zaległościami z lat ubiegłych lub specyficznymi potrzebami w uczeniu się.

            Podczas zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego i zawodowego uczniowie będą uzupełniać i utrwalać wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych na maturze oraz materiał z zakresu przedmiotów zawodowych, niezbędny na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Ponadto uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy Technicznej.