Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Jednym z ważniejszych wydarzeń realizowanych w ramach Projektu w maju był udział uczestników zadania „Z matematyką za pan brat” w VII Sympozjum Młodych Matematyków w Lublinie. Głównym celem tej imprezy jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży oraz rozwijanie jej matematycznych zainteresowań. Prof. Zdzisław Rychlik - Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie powitał w murach swej uczelni młodych miłośników matematyki.

Po jego wystąpieniu zabrali kolejno głos przedstawiciele MEN i KO w Lublinie. Oni z kolei zwrócili się z prośbą do uczniów, aby byli ambasadorami matematyki, która „jest potężnym instrumentem  do czynienia rzeczy wielkich, wspaniałych i przyczynia się do rozwoju świata”.

Następnie głos zabrał gość specjalny Sympozjum – pan dr hab. Marek Kordos, profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie pierwszy i jak dotąd jedyny redaktor naczelny ukazującego się od 1974 r. miesięcznika „Delta”. Od 1985 r. jest on też wykładowcą historii matematyki na różnych uczelniach. Tym razem poprowadził ze specyficznym dla siebie humorem wykład inauguracyjny „Ile jest gwiazd?”. Po nim swoje prezentacje przedstawili studenci matematyki UMCS: pan Michał Kosacki - „Co z tym wielościanem?” oraz pan Sebastian Kieliszek - „Twierdzenie Pick’a.”. Podczas tych wystąpień młodzież miała okazję poznać praktyczne zastosowania matematycznych programów komputerowych.

Po tej dawce wiedzy przyszedł czas na chwilę rozluźnienia i „matematyczną niespodziankę”, którą przygotowała pani mgr Bożena Kukier. Wszyscy z wielkim zapałem zagrali w bingo (matematyczne oczywiście). Emocji było co niemiara a niektórzy nawet zdobyli nagrody. Szczęściarze…:)

Po „słodkiej” przerwie przyszła pora na prezentacje prac uczniowskich. Tym razem zebrani z zaciekawieniem słuchali o matematyce w sztuce, dziwności geometrii, matematycznej magii, mistycznym znaczeniu liczb i matematycznej przygodzie z chemią. Te wszystkie prezentacje ukazywały piękno matematyki, jej ścisły związek z rzeczywistością i udowadniały, że królowa nauk choć bywa czasami trudna, to potrafi, i to bez dwóch zdań (!), zaciekawić a nawet zafascynować.

Uczniowie naszej szkoły byli pod dużym wrażeniem profesjonalizmu przygotowanych (przez młodszych od nich kolegów) prezentacji. Wystąpienia te zostaną bez wątpienia w ich pamięci jako wzory do przygotowywania już samodzielnych prac. Wszyscy uczestnicy Sympozjum, po jego zakończeniu, wyszli dużo bogatsi zarówno w wiedzę, jak i pozytywne wrażenia.