Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                14. marca (w notacji amerykańskiej 3.14) obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Liczby Π. W marcu też odbywa się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – KANGUR. Celem tych imprez jest popularyzacja matematyki wśród uczniów wszystkich poziomów nauczania. Są one okazją do przełamywania, niestety dość powszechnej, niechęci do matematyki, ukazywania jej przyjaznego oblicza i związków z różnymi dziedzinami życia.

Te dwa wydarzenia były inspiracją do zorganizowania także w naszej szkole swoistego Święta Matematyki. Kangur Matematyczny organizowany jest w ZS od 1992 r. Zawsze znajdzie się kilku lub kilkunastu uczniów, dla których udział w międzynarodowej imprezie o charakterze intelektualnej zabawy daje wiele satysfakcji. Jest okazją do  rozbudzania ich  zainteresowań i uzdolnień. Chęć dotarcia do szerszego grona uczniów, pokazania im, że spotkanie z matematyką może być świetną zabawą zrodziła pomysł zorganizowania także w naszej szkole Dnia Liczby Π. Impreza ta ma charakter konkursu interdyscyplinarnego z położeniem oczywiście nacisku na matematykę i jej wszechobecność w życiu. Konkurs o tytuł MISTRZA NAUK NIE TYLKO ŚCISŁYCH, jak go nazwaliśmy, skierowany jest do wszystkich klas, tak, aby również uczniowie mniej uzdolnieni matematycznie mogli wykazać się kreatywnością, pobudzać swoją aktywność intelektualną i jednocześnie czerpać radość z kontaktu z matematyką.

W ZS w Piaskach ŚWIĘTO MATEMATYKI, a wraz z nim rywalizacja o tytuł MISTRZA rozpoczęły się 14 marca. 18 marca odbył się KANGUR MATEMATYCZNY, o którym pisaliśmy szczegółowo we wcześniejszym artykule, zaś 25 marca – finał.

Klasy przystępujące do współzawodnictwa, tj.: I, II, III, IV Technikum oraz I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej, miały za zadanie:

1)       przygotować pracę plastyczną (techniką dowolną) na temat:

  •   „Insπracje matematyczne” (np. humor w matematyce, matematyka w tle, matematyka wokół nas, itp.)
  • π – rysunek, jak np. taki:

      Π - KROWA

2) projekt laurki z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Π

Komisja Konkursowa oceniała przedstawione prace według następujących kryteriów:

  • zgodność z  tematem,
  • pomysłowość,
  • ilość (oczywiście z uwzględnieniem jakości) przygotowanych prac przez całą klasę,
  • walory artystyczne, estetyka pracy.

 

Jak się później okazało skala zaangażowania klas w realizację tych zadań przesądziła o zwycięstwie, na rzecz tych najaktywniejszych. Warto zaznaczyć, że dyscypliny te ujawniły nie jeden talent plastyczny i literacki.

Finał Konkursu był dla wszystkich uczestników, reprezentantów klas, miłą niespodzianką. Podczas dwugodzinnej rywalizacji zmagali się oni z matematycznymi rebusami, tworzeniem pi – opowiadania oraz ciągu liczb pod nazwą „naturalnie 2010”. Ostatnią konkurencją było rozwiązanie karty sudoku. Jak się okazało, dla niektórych grup wybrany poziom gry przez nauczyciela był dość łatwy(!). Wszystkich czytelników, którzy nie słyszeli jeszcze, czym jest sudoku zachęcamy do przeczytania kolejnego artykułu na ten temat.

Zapał z jakim uczniowie poszczególnych klas zabrali się do pracy podczas każdej konkurencji był autentyczny i naturalny. Nikt nikogo nie musiał zmuszać do bycia twórczym i poszukującym. Dobór problemów matematycznych, we wszystkich przypadkach z dozą humoru, oraz towarzyszący pracy duch rywalizacji przyniósł każdemu uczestnikowi prawdziwą radość. Wszyscy bawili się i uczyli jednocześnie. Zgodnie mogą przyznać, że zajmowanie się matematyką może być naprawdę fantastyczną przygodą.

Chcąc zachęcić Również Was, drodzy czytelnicy, do podobnej zabawy z matematyką, prezentujemy na kolejnych stronach naszej gazetki szczegółowo niektóre z zadań, z którymi zmagali się Wasi koledzy. A może zachęcicie do rozwiązywania zadań także swoich bliskich? Naprawdę warto!

Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje w ramach Konkursu okazało się , że tegorocznym MISTRZEM NAUK NIE TYLKO ŚCISŁYCH została klasa III Technikum. Na kolejnych miejscach uplasowały się: IV T, II ZSZ, II T, I T, I ZSZ. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Zwycięska klasa na uroczystości zakończenia roku szkolnego otrzyma przechodni Puchar Dyrektora ZS, zaś wszyscy uczestnicy finału Konkursu – miłe upominku współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będą nimi zestawy kart sudoku. Jak więc widać zabawa z matematyką może trwać nadal: w pochmurne dni w gronie rodzinnym, w podróży, czy choćby podczas przerw lekcyjnych.

               Na koniec pozostaje już nam tylko zaprosić wszystkich do udziału w kolejnej edycji Konkursu, w  przyszłym roku szkolnym, w szczególności tych, którzy jeszcze nie wierzą, że królowa nauk jest naprawdę ciekawa, towarzyszy nam na każdym kroku i warto się z nią zaprzyjaźnić...