Adresy instytucji polskich:

  • www.praca.gov.pl – Serwis Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów  Pracy
  • www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
  • www.ukie.gov.pl -  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  • www.cie.gov.pl – Centrum Informacji Europejskiej
  • www.konsument.gov.pl  - Europejskie Centrum Konsumencki
  • www.skp.pl – Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
  • www.uokik.gov.pl – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Adresy za granicą:

  • www.eurescv-search.com – unijny internetowy system pośrednictwa pracy Europejskiego Biura ds. Zatrudniania (EURES)