Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Diabelski młyn”
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: narkotykom, nikotynie, alkoholowi.

            Edukacja dotycząca uzależnień jest niezbędnym elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw jest konieczna, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawiska, jakimi jest palenie tytoniu, picie alkoholu czy zażywanie narkotyków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Grupa przedsiębiorczych” na wyjeździe edukacyjnym przekonała się, że nauka jest przygodą życia.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 

Kto z nas nie snuje planów, nie myśli o osiągnięciu sukcesu czy nie próbuje spełnić swoich marzeń? Dlaczego tylko niektórym udaje się je zrealizować? Młodzież Zespołu Szkół w Piaskach dzięki realizowanemu w placówce projektowi „Nauka drogą do sukcesu” mogła poznać odpowiedzi na powyższe pytania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończył się rok szkolny a wraz z nim cykl zajęć w ramach zadania "Przedsiębiorczy uczeń". 

          W bieżącym roku szkolnym zakończona została realizacja zajęć wyrównawczych z bloku przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych. Skończyły się zajęcia cykliczne w ramach zadania „Przedsiębiorczy uczeń”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 

       Do uczennic szkoły zawodowej kierowane były również zajęcia „Szkoła dobrego wizerunku” w ramach zadania „Przedsiębiorczy uczeń”. Dwugodzinne warsztaty pozwoliły dziewczętom poznać trendy w makijażu.