Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podziękowanie dla zespołu Royal Rap

 

Jesteś wdzięczny, gdy odkrywasz sens.

Na tym świecie stworzonym z miłości nic nie jest bezcelowe.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół w Piaskach składają gorące podziękowanie Panu Mirosławowi „Koli” Kolczykowi i Panu Jerzemu „Yuro” Pieniążkowi - członkom zespołu „Royal Rap” za obecność 11 IV 2011r. w naszej szkole. Spotkanie z Panami było dla nas cennym doświadczeniem i pozostanie niezapomnianym wspomnieniem.

Współczesna młodzież boryka się na co dzień z wieloma problemami. Często jest wobec nich bezsilna, co z kolei prowadzi do uzależnień, przemocy a nawet prób targnięcia się na własne życie. Panów występ – osobiste świadectwo – wniosło w życie młodych ludzi nową nadzieję, że jest wyjście z każdej złej sytuacji. Autentyczny przekaz uatrakcyjniony muzyką skłonił młodzież do rewizji własnego myślenia i postępowania. Spotkanie to stało się dla wszystkich jego uczestników zachętą do opowiedzenia się po stronie prawdziwych wartości, Prawdziwej Wolności.

Polecamy tego typu spotkanie uczniom z innych szkół bardzo gorąco. Sami mamy nadzieję, że zaszczyci Pan swoją obecnością w niedalekiej przyszłości ponownie.

 

 

 

 

Za muzykę, żywe słowo, wiarę, nadzieję i miłość, którymi Panowie się z nami dzielili dziękujemy z całego serca.