Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

            Podczas zajęć „Przedsiębiorczy uczeń” młodzież będzie przygotowywać się do aktywnego życia w warunkach gospodarki rynkowej, w tym budowania własnej kariery zawodowej.

Uczniowie poprzez gry i symulacje komputerowe, udział w warsztatach, spektaklach oraz konkursach zdobędą wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz praktyczne umiejętności przydatne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Dziewczęta wezmą udział w spotkaniach z kobietami, które odniosły sukces na polu zawodowym oraz w warsztatach dobrego wizerunku. W ramach tego zadania zorganizowany będzie w szkole Szkolny Ośrodek Karier oraz Serwis Nowości Technicznych. Grupa „przedsiębiorczych” uczniów weźmie również udział w wyjeździe edukacyjnym do Lublina na Lubelski Festiwal Nauki.