Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Koniec drugiego cyklu zajęć z zakresu przedsiębiorczości

 

Skończył się rok szkolny 2010/2011 a wraz z nim drugi już cykl zajęć z zakresu przedsiębiorczości. Uczniowie z poszczególnych klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  poznali szereg nowych zagadnień. Po zakończonych zajęciach prowadzonych w formie warsztatów, bądź z wykorzystaniem technologii informacyjnej, młodzież mogła odpowiedzieć twierdząco na postawione podczas spotkań pytania. Konkretnie, uczeń odpowiedniej klasy może stwierdzić:
  • Znam cechy osoby przedsiębiorczej.
  • Potrafię porównać własne cechy z cechami osoby przedsiębiorczej.
  • Znam pojęcia związane z gospodarką rynkową i  mechanizmy jej funkcjonowania.
  • Znam zasady regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.
  • Znam zasady funkcjonowania banków, rodzaje usług bankowych dla ludności i przedsiębiorstw.
  • Posiadam umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania podstawowych problemów finansowych gospodarstwa domowego.
  • Potrafię sporządzić dokumenty związane z poszukiwaniem pracy.
  • Znam strukturę i cechy dobrej prezentacji.
  • Umiem dokonać autoprezentacji.
Te wszystkie umiejętności z kolei pomogą uczniom w lepszym przygotowaniu się do aktywnego życia w warunkach gospodarki rynkowej i budowania własnej kariery zawodowej.