Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Diabelski młyn”
Spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: narkotykom, nikotynie, alkoholowi.

            Edukacja dotycząca uzależnień jest niezbędnym elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw jest konieczna, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawiska, jakimi jest palenie tytoniu, picie alkoholu czy zażywanie narkotyków.

W ramach zadania „Przedsiębiorczy uczeń” 27 IX 2010 r. uczniowie klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieli okazję obejrzeć spektakl profilaktyczny „Diabelski młyn” wystawiony przez aktorów Teatru Profilaktyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie MORALITET. Program był jednym z ogniw w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania odpowiedzialności młodzieży za ich własne zdrowie. Profilaktyka owinięta w artystyczną, przystępną dla młodego człowieka formę, to cel, jaki Teatr starał się tego dnia przedstawić.

Obejrzane przez młodzież widowisko poruszało problem narkomanii, postawiony naprzeciwko śmiertelnej choroby. Za pomocą zderzenia dwóch rzeczywistości aktorzy przedstawili uczniom naszej szkoły wartość życia i zdrowia, ukazali problem samotności dotykającej chorą osobę, ale także osobę uzależnioną. Jednocześnie ukazali grono pedagogiczne w innym świetle – jako zwykłych ludzi, którzy mają swoje problemy, jako ludzi, którzy są tacy sami, jak rodzice uczniów i chętnie służą radą i pomocą.

Program wypełniony treściami poznawczymi pozwolił wzbogacić postrzeganie świata przez uczniów naszej szkoły, sprowokował ją do autorefleksji na podany temat, pomógł  rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, wartościowania.

Klaudia czyni przygotowania do imprezy u DJ. Z tego powodu nie wybiera się do szkoły, lecz wszystkie swe działania kieruje na doprowadzenie swego wyglądu do perfekcji. Boi się, żeby koleżanki Gośka i Tośka jej nie obgadały. Klaudii zależy również na tym, aby jej chłopak Dzida wyglądał korzystnie na imprezie. Ponieważ ma on kłopoty z narkotykami, Klaudia telefonicznie sprawdza jego stan, bo boi się, że jeśli zażyje narkotyki, to zrobi jej wstyd. Dzida jest w szkole, niestety zdążył już zażyć „działkę” i nadal jest „na głodzie”. Klaudia orientuje się w tym i postanawia pójść do szkoły, by dopilnować Dzidę. Tam spotyka Patryka, który zaopatruje Dzidę w narkotyki, jednak Klaudia nie ma tej świadomości. Klaudia jest zła na Dzidę i umawia się na imprezę u DJ z Patrykiem.

W tym czasie do szkoły przychodzi chora na nowotwór, po chemioterapii Asia, po zaliczenie  z angielskiego. Asia spotyka Dzidę i  nawiązuje z nim rozmowę. Porównuje swą chorobę do uzależnień Dzidy. Zarówno narkotyki, jaki i papierosy, które Dzida pali oraz alkohol, który pije doprowadzą w ostateczności do tego miejsca, w którym znalazła się Asia. To walka o życie, przed którą Asia stanęła bez własnego udziału, a Dzida tam zmierza z własnej woli. Dzida jest bardzo poruszony rozmową z Asią. Dziewczyna idzie odebrać wyniki badań, stwierdzające czy choroba jest opanowana i się cofa, czy też chemioterapia nie daje efektów. Dzida trzyma kciuki i postanawia, że jeśli Asia będzie zdrowa, to on zrobi wszystko, by wyjść z nałogów. Okazuje się, że wyniki badań są bardzo optymistyczne, Asia obiecuje Dzidzie pomoc w wychodzeniu z uzależnień, a Dzida przyjmuje to z wdzięcznością.