29 września 2011 uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej spotkali się na placu przy budynkach warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, by uczestniczyć w „Pokazie umiejętności jazdy samochodem”.

Pokaz był zorganizowany już po raz drugi w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu” - zadanie 8 - kurs motoryzacyjny.

Uczestnikami konkursu jazdy byli uczniowie, którzy wcześniej podnosili swoje umiejętności prowadzenia samochodu na szkoleniu bezpiecznej jazdy w warunkach ekstremalnych w Warszawie.

Konkurs polegał na dwukrotnym przejechaniu samochodem slalomu na placu szkolnym, w jak najkrótszym czasie. Utrudnieniem drugiego przejazdu była umieszczona w odpowiednim naczyniu na samochodzie piłeczka tenisowa, która nie powinna spaść podczas całego przejazdu.

Druga konkurencja to pieszy slalom oraz zbieranie drobnych przedmiotów rozmieszczonych na stoliku i umieszczenie ich w odpowiednim pojemniku. Tutaj również ważny był czas wykonania. Zadanie wydaje się bardzo proste, ale oczywiście było pewne utrudnienie. Zawodnicy startowali w specjalnych okularach (tzw. alkogogle), imitujących spożycie alkoholu, które zostały specjalnie zakupione na tegoroczny pokaz w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu”.

Po podsumowaniu wyników  ze wszystkich konkurencji kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

  1. Krupa Paweł
  2. Ulewicz Krzysztof
  3. Wąsikowski Paweł
  4. Adamek Damian
  5. Pawlak Kamil
  6. Kurek Kamil


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe zależne od zajętego miejsca.

Gratulujemy!