Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W marcu 2011 r., wzorem ubiegłego roku, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w już XII Olimpiadzie Techniki Samochodowej. Reprezentacja składająca się z trzech uczniów została wyłoniona w eliminacjach szkolnych i wzięła udział w półfinale olimpiady.

Zespół Szkół w Piaskach reprezentowali uczniowie klasy III i IV technikum – technik mechanik: Piotr Szajewski, Paweł Tomczyk i Paweł Wąsikowski.

Półfinał olimpiady odbył się 26 marca 2011 r., uczestniczyło w nim 507 uczniów. Oczywiście uczestnictwo naszych uczniów w Olimpiadzie Techniki Samochodowej odbywało się w ramach realizowanego projektu "Nauka drogą do sukcesu", zadanie 8 - kurs motoryzacyjny, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niestety tym razem nikt z naszej drużyny nie zakwalifikował się do finału olimpiady. W następnym roku będzie lepiej …