Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

Mija rok  szkolny a wraz z nim realizacja części projektu
  „Nauka drogą do sukcesu”

 

Od naszego ostatniego spotkania z Państwem – ostatniej relacji o przebiegu Projektu „Nauka drogą do sukcesu” minął maj, czerwiec i nadszedł czas wakacji… Zacznijmy jednak po kolei.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Prosto do sukcesu

 

 Jak odbierana jest polska szkoła? Co wiemy o obecnym systemie kształcenia? Skąd czerpiemy informacje na temat i czy są one wiarygodne?

Według większości mediów w naszych szkołach nie dzieje się najlepiej. Zarzuca się im, że nie przygotowują uczniów do zawodu, a ukończenie studiów nie gwarantuje zdobycia zatrudnienia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nauka drogą do sukcesu” to nazwa kolejnego projektu współfinansowanego z EFS realizowanego w naszej szkole. 10 lutego 2010 r. miała miejsce konferencja inaugurująca realizację projektu. Mieliśmy na niej zaszczyt gościć wieli znakomitych gości: Starostę Powiatu Świdnickiego pana Zbigniewa Twaroga, członka Zarządu Powiatu Świdnickiego pana Kazimierza Szczygła, Prodziekana Politechniki Lubelskiej pana dr hab. Pawła Droździela, przedstawiciela Powiatowego urzędu pracy panią Renatę Walczak, przedstawiciela Regionalnego Ośrodka EFS pana Marcina Gizę, oraz dyrektorów i uczniów szkół naszego powiatu.