Co roku nasi członkowie wykonują w ramach zajęć różnego rodzaju badania fizykochemiczne gleby, powietrza i wody. Badamy między innymi pH gleby, zawartość azotanów, fosforanów, potasu, wapnia, magnezu, chlorków, dwutlenku węgla, kwasowości, zasadowości i wiele wiele innych.

pH w H2O

Azot (N-NO3)

Fosfor (P)

Potas (K)

Wapń (Ca)

Magnez (Mg)

Chlorki (Cl)

Zasolenie w g(NaCl)/litr

Sprzątania Świata to akcja, w której jak co roku uczestniczą nie tylko członkowie naszego Klubu, ale również nasi koledzy ze szkoły. Dzięki mieszkańcom Piask i okolic znowu padł rekord. Zebraliśmy około 40 worków śmieci.

W październiku 2009 roku zwiedzaliśmy Oczyszczalnię Ścieków w Piaskach. Z jej funkcjonowaniem zapoznał nas Pan Piotr Mańko. Pokazał nam cały proces oczyszczania wód. Mimo nieprzyjemnego zapachu była to interesująca wizyta, z której dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy. Mieliśmy okazję porównać naszą małą piasecką oczyszczalnię z dużą oczyszczalnią w Hajdowie, którą zwiedzaliśmy podczas wcześniejszych wyjazdów edukacyjnych do Lublina i Torunia.

W marcu i w maju 2010 roku ponownie można było obejrzeć w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach wystawy wykonane przez członków naszego Klubu. Pierwsza przedstawiała prace plastyczne dzieci z Miejsko Gminnego Przedszkola na temat: „Przyroda i jej zagrożenia”. Druga ekspozycja pod tytułem: „ Przyroda Pisak w obiektywie”  ukazywała prace fotograficzne członków naszego Klubu. Jak tytuł wskazuje zdjęcia miały na celu pokazać piękno naszego regionu.

W roku szkolnym 2009/2010 trzykrotnie mieliśmy możliwość poprowadzenia zajęci z ekologii wśród dzieci z Miejsko Gminnego Przedszkola w Piaskach. Przygotowywaliśmy się do nich solidnie. Z opracowanymi scenariuszami szliśmy, by podczas zabaw związanych z tematyką ekologiczną zaciekawić i rozwijać wiedzę ekologiczną najmłodszych. Przeprowadziliśmy z nimi mnóstwo ciekawych rozmów na temat naszego otoczenia oraz zagrożeń współczesnego świata. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że mimo swojego wieku posiadają tak ogromną wiedzę ekologiczną. Przedszkolaki na zajęciach wykonały różnymi technikami  piękne prace plastyczne, z których zrobiliśmy wystawę w MCK w Piaskach. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Piask, a zwłaszcza rodzin małych plastyków.

W marcu zwiedziliśmy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piaskach i zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem zakładu, pracą ludzi oraz sprawdzenia jak zakład radzi sobie z ochroną środowiska naturalnego. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że jedyny zakład przemysłowy w naszej gminie tak świetnie sobie radzi. Oprócz produkcji smacznych wyrobów jest bezpieczny dla środowiska. Sam Dyrektor Zakładu Pan Romuald Bargieł zaprosił nas na mały poczęstunek oraz opowiedział pokrótce historię powstania i funkcjonowania mleczarni. Pokazał nam liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody, jakimi zakład został uhonorowany. Wierzcie nam dużo tego było. Każdy z nas dostał ochronne ubrania, w których ochoczo ruszyliśmy zwiedzać budynek oraz linie produkcyjne. Zaskoczyło nas nowoczesne wyposażenie mleczarni i doszliśmy do wniosku, że: „Cudze chwalimy, a swego nie znamy”.

Galerię zdjęć można obejrzeć tutaj.