Kolejny sukces naszej szkoły w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Projekt "Aktywni z zawodzie" edycja 2 będzie realizowany od 1.04.2013 r. Udało się uzyskać ok. 800 tys. zł na staże zagraniczne w Niemczech, krajowe w Gdańsku oraz miejscowe. Ogółem skorzysta z nich 63 uczniów Zespołu Szkół w Piaskach.

  Projekt "Aktywni w zawodzie" edycja 2 przewiduje głównie uczestnictwo uczniów w stażach, które odbywać się będą od 1-26 lipca.

 

Uczniowie mają zapewniony

  • zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
  • posiłek oraz ubranie robocze,
  • w przypadku staży zamiejscowych tj. w Gdańsku i Niemczech całodzienne wyżywienie, noclegi, program turystyczny (wycieczki, zajęcia sportowe itp.).
  • wszyscy otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1 600 zł.

W ramach projektu zakupimy do warsztatów szkolnych sprzęt za ok. 300 tys. zł min. kompletna linię diagnostyczną (taką samą jakie są na stacjach wykonujących przeglądy rejestracyjne) dodatkowo zakupimy 2 terminalowe pracownie komputerowe w sumie 32 stanowiska, oraz 2 tablice interaktywne oraz rzutniki.

Szkoła wzbogaci się o sprzęt do ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie elektromechanik samochodowy i dla tego zawodu będziemy mogli przeprowadzać egzaminy oraz szkolić uczniów.

Łącznie zakupy z poprzedniego projektu i tego obecnego wyniosą ok 1 mln. zł. Dzięki temu będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych lub nawet najnowocześniejszy ośrodek egzaminacyjny woj. lubelskim dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Uruchomienie pracowni nastąpi  po zakończeniu remontu pomieszczeń w warsztatach tj.w  marcu 2013 r.