ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/05/2020

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę
w branży mechanicznej - 2Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)      Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół wyboru oferty (.pdf)