ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/05/2020

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży fryzjerskiej


Treść zapytania (.pdf)      Formularz ofertowy (.docx)      Wzór umowy (.docx)      Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół wyboru oferty (.pdf)