ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2020

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży fryzjerskiej


Treść zapytania (.pdf)      Treść zapytania - plik poprawiony 28.05.2020 (.pdf)

Formularz ofertowy (.docx)      Formularz ofertowy - plik poprawiony 28.05.2020 (.docx)

Wzór umowy (.docx)      Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół wyboru oferty (.pdf)