ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2020

na Dostawę zespołów i części pojazdów do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Unieważnienie zapytania (.pdf)