ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2019

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży informatycznej

 

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)