ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/11/2017

 na usługę przeprowadzenia szkolenia operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
z egzaminem UDT dla 3 grup po 18 uczniów.

 

Treść zapytania (.pdf)    Formularz ofertowy (.pdf)

Zawiadomienie o omyłce pisarskiej (.pdf)

Unieważnienie (.pdf)

Protokół unieważnienia wyboru oferty (.pdf)