ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2018
na usługę przeprowadzenia szkolenia „Uprawnienia energetyczne grupy 1 eksploatacyjno -
pomiarowe E do 1kV" dla dwóch grup uczestników: pierwsza grupa – 10 uczniów + 2 nauczycieli, druga grupa – 10 uczniów.

Zapytanie (.pdf)     Formularz (.docx)

Wybór oferty (.pdf)