ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2018

 na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży mechanicznej

 

Treść zapytania (.pdf)       Formularz ofertowy (.docx)

Unieważnienie (.pdf)