„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn.: Remont Warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Piaskach”

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)

Wybór oferty (.pdf)