ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół w Piaskach.

 

Zapytanie (.pdf)      Załącznik 1 (.pdf)

 Zawiadomienie o wyborze oferty (.pdf)