alt

ZAPYTANIE OFERTOWE

dnia 14 czerwca 2017 roku

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem, przebudową i termomodernizacją budynku Gimnazjum w Piaskach przy ul. Partyzantów 19 na internat Zespołu Szkół w Piaskach” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Zapytanie ofertowe (.pdf)     Załączniki (.docx)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.pdf)