alt

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017

 na dostawę sprzętu  komputerowego

Zapytanie (.docx)     Formularz (.docx)

Wybór oferty (.pdf)     Informacja o ponownym wyborze oferty (.pdf)