alt

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem, przebudową i termomodernizacją budynku Gimnazjum w Piaskach przy ul. Partyzantów 19 na internat Zespołu Szkół w Piaskach

Numer ogłoszenia: 524417-N-2017; data zamieszczenia: 2.06.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zapytanie ofertowe (.pdf)     Załączniki (.zip)

 Unieważnienie (.pdf)