ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2020

na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach”
Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)      Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół wyboru oferty (.pdf)