Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C, C+E
oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)     Załącznik 4 (.docx)

Załącznik 5 (.docx)     Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)     Załącznik 8 (.docx)     Załącznik 9 (.docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)     Zmiana w SIWZ (.pdf)     Zmieniony załącznik 8 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Odrzucenie i wybór oferty (.pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (.pdf)