alt

 

OGŁOSZENIE

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu ofertowego

Ogłoszenie (.pdf)      Zmienione ogłoszenie (.pdf)     Wzór formularza (.doc)     Opinia rzeczoznawcy (.pdf)