Dostawa sprzętu na wyposażenie elektryczne pracowni zawodowych
w zawodach z branży motoryzacyjnej Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)     SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)

Załączniki 4 (.docx)    Załączniki 5-8 (.docx)     Załącznik 9 (.docx)

UWAGA!

Zmiana w załączniku do SIWZ (.pdf)     Zmieniony załącznik 3 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

 Wybór oferty (.pdf)