Dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni zawodowych
w zawodach z branży motoryzacyjnej Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)      Załączniki 1-4 (.docx)      Załącznik 5 - umowa (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)      Wybór oferty (.pdf)