alt

Informacje o ogłoszeniu nr 1/10/2017

Termin składania ofert do dnia 2017-10-20 12:00:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego do nauki jazdy oraz przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy zgodnego ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.

Formularz ofertowy ( .docx )    Zapytania ofertowe ( .docx )    Wzór umowy ( .docx )
   
Odpowiedź na zapytanie ofertowe ( .pdf )     Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2 ( .pdf )     Odpowiedź na zapytanie ofertowe 3

Wybór oferty ( .pdf )