alt

Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA  WOLNE  STANOWISKO PRACY

SEKRETARZ  SZKOŁY

Treść ogłoszenia (.pdf)

Kwestionariusz osobowy (.doc)     Oświadczenia (.doc)

Wynik konkursu (.pdf)