Dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni zawodowych
w zawodach z branży motoryzacyjnej Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)     SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)

Załączniki 4-7 (.docx)    Załącznik 8 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

Wybór oferty (.pdf)