Dostawa sprzętu na wyposażenie elektryczne pracowni zawodowych
w zawodach z branży motoryzacyjnej Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)     SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)

Załączniki 4-7 (.docx)    Załącznik 8 (.docx)

UWAGA !

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)     Zmiana załącznika do SIWZ (.pdf)     Zmieniony załącznik 1 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Wybór oferty (.pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (.pdf)