ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2020

na usługę ,,Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

pojazdami kategorii C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy”

Treść zapytania (.pdf)      Treść ogłoszenia na serwisie Baza Konkurencyjności (.pdf)     

Formularz ofertowy (.docx)      Wzór umowy (.docx)    Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Unieważnienie (.pdf)