Dostawa akumulatorów i zespołów napędowych do pojazdu buggy o napędzie elektrycznym
i do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)     Załącznik 4 (.docx)     Załącznik 5 (.docx)

Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)     Załącznik 8 (.docx)     Załącznik 9 (.docx)     Załącznik 10 (.docx)

Identyfikator postępowania (.pdf)

Protokół z sesji otwarcia ofert (.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (.pdf)