Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)      Wzór umowy (.docx)      Załączniki 1-6 (.docx)

Zmiana w SIWZ (.pdf)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

Wybór oferty (.pdf)