ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/05/2021

„Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla uczniów Zespołu Szkół w Piaskach”


Treść zapytania (.pdf)     Ogłoszenie na stronie bazy konkurencyjności (.pdf)     Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)

Załącznik 3 (.docx)    Załącznik 4 (.docx)     Załącznik 5 (.docx)     Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)     Protokół wyboru oferty (.pdf)