Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w dwóch terminach czterotygodniowych staży zagranicznych dla uczniów oraz tygodniowego stażu dla kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Piaskach.

Numer ogłoszenia: 504173-N-2017; data zamieszczenia: 9.05.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Treść ogłoszenia (.pdf)   SIWZ (.pdf)   Załączniki (.pdf spakowane do .7z) 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf) 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (.pdf)