ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/05/2019

na organizację wyjazdu na szkolenie doskonalenia techniki jazdy

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)     Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Odpowiedzi za zapytanie nr1 (.pdf)     Unieważnienie (.pdf)