ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/05/2021

na Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczniów odbywających staż/praktykę w branży mechanicznej - 2

Treść zapytania (.pdf)     Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)     Protokół wyboru oferty (.pdf)