ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/2020

Dostawa kosmetyków do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół w Piaskach

Treść zapytania (.pdf)     Formularz ofertowy (.docx)      Wzór umowy (.docx)     Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)    Protokół wyboru oferty (.pdf)