Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 100 kpl

 

Treść ogłoszenia (.pdf)      SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)     Załącznik 4 (.docx)  

Załącznik 5 (.docx)      Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)

Identyfikator postępowania (.pdf)     Klucz (.asc)

Protokół z sesji otwarcia ofert (.pdf)   Wybór oferty(.pdf)