Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Zespołu Szkół w Piaskach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Treść ogłoszenia (.pdf)       SIWZ (.pdf)

Załącznik 1 (.docx)     Załącznik 2 (.docx)     Załącznik 3 (.docx)     Załącznik 4 (.docx)   

Załącznik 5 (.docx)      Załącznik 6 (.docx)     Załącznik 7 (.docx)

Identyfikator postępowania (.pdf)     Klucz (.asc)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)  Unieważnienie postępowania (.pdf)